Kriza János Néprajzi Társaság

Kolozsvár, 2010. november 20–23.


A Kriza János Néprajzi Társaság elnökének, a Kolozsvári Egyetem néprajzkutató professzorának, Pozsony Ferencnek a meghívására, 2010. november végén a Lükő Gábor Alapítvány és Lükő Gábor örököseinek képviseletében Kolozsvárra érkezett Lükő Gábor lánya, Ardainé Lükő Klára és Pozsgai Péter történész, a Lükő Gábor Alapítvány elnöke. A cél Lükő Gábor munkássága egy-egy részének jobb megismertetése a kolozsvári diákokkal és oktatókkal, valamint A magyar művészet évezredei című kiállítása révén a szélesebb nagyközönséggel is.

A Kriza János Néprajzi Társaság létrehozását egy lelkes, az erdélyi népi kultúra hiteles bemutatását célul kitűző csoport – Bardócz Sándor, Deák Gyula, Gazda Klára, Könczei Csilla, Pozsony Ferenc, Zakariás Erzsébet – kezdeményezte 1990-ben. A mintegy két évtizedes fennállása alatt a Társaság az egyik legjelentősebb néprajzi-antropológiai-társadalomkutatói műhellyé vált a Kárpát-medencében. Tudományos kiadványaik száma a százat is meghaladja, és nagyon sokrétű tudományos-szakmai, érdekképviseleti, érték- és kultúramentő, tudományszervező tevékenységet folytatnak a könyvkiadáson és a terepmunkán kívül: múzeumalapítás (Zabolai Csángó Múzeum), együttműködés az egyetemi tanszékekkel és kutatóintézetekkel, szakkönyvtár létrehozása, archiválás és digitalizálás, kutatási programok, kiállítások és konferenciák szervezése stb. Időközben egy fiatal, tehetséges generáció is felnőtt, bekapcsolódott a Társaság munkájába, és fokozatosan veszi át az alapító elődöktől a feladatokat.

A Kriza János Néprajzi Társaság székházában Lükő Gábor: A magyar művészet évezredei című kiállítási tablóinak mintegy fele – amely digitálisan fel lett újítva – került bemutatásra. A tablókat kiegészítettük néhány, erdélyi és moldvai tanulmányútján készített felvételeit tartalmazó tablóval, rajzzal. A kiállítás digitális reprodukcióját Kemény Gyula végezte (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest).

A kiállítást november 23-án, kedden, 18:00 órakor nyitotta meg Ardainé Lükő Klára, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter.

A kiállításon kívül Pozsgai Péter két előadást tartott Lükő Gábor életművéről (1) Lükő Gábor az „elveszett” magyar ősepika nyomkeresője – az összehasonlító folklorisztika módszertana Lükő Gábor munkásságában (az archaikus román népköltészet jelentősége a magyar ősepika obi-ugor gyökereinek feltárásában), illetve (2) Moldvai csángó település- és társadalomnéprajz: Lükő Gábor 1932–33-as moldvai tanulmányútjának hozadéka, különös tekintettel az észak-moldvai csángó falvakra (Jugán: egy megkezdett néprajzi monográfia eredményei).

Ezen kívül két kutatásmódszertani-társadalomtörténeti előadás is elhangzott a két nap folyamán: (1) Családok és háztartások: az európai társadalomtörténet mikrotörténeti perspektívája, történeti közösségrekonstrukciók módszertana (regionális különbségek az újkori Európa paraszti társadalmában, személyi szintű források használata, kritikai értékelése, adatainak összekapcsolása), illetve (2) Torna megye paraszti társadalma a 19. században a megye teljes lakosságának személyi szintű (nominális) adatbázisa alapján (földbirtoklás, háztartásszerkezet, munkaszervezet, vagyoni rétegződés, öröklési gyakorlat, házassági és gazdálkodási stratégiák, kulturális különbségek, migráció, írni-olvasni tudás).

Köszönjük vendéglátóinknak, a Kriza János Néprajzi Társaságnak a nagyon színvonalas rendezést, a munkatársak fáradozásait – a felejthetetlen kolozsvári napokat!

a Lükő Gábor Alapítvány kuratóriuma nevében
Ardainé Lükő Klára
Pozsgai Péter


A Kriza János Néprajzi Társaság honlapja:

http://www.kjnt.ro/


A Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék honlapja:

http://www.neprajztanszek.ro/index.php?nyelv=magyar&oldal=tanszek

 

Fotók a kiállításról és az előadásról
(Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár)

000_kriza_janos_nepr_tars_szekhaz_kiadvanyok.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozsony Ferenc és Ardainé Lükő Klára

 

Pozsony Ferenc és Ardainé Lükő Klára

 

Ardainé Lükő Klára, Tánczos Vilmos, Pozsony Ferenc, Pozsgai Péter

 

Cikkhez kapcsolódó anyagok:

Szabadság hírportál híradása

Korunk interjúja a Kriza János Néprajzi Társaságról

 

 


1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.