Dr. Pozsgai Péter nyilatkozata
Dokumentum letöltése .pdf formátumban: Letöltés...
 
Nyilatkozat
Halmy Györgynek a Dr. Lükő Gábor életéről és munkásságáról készített filmjeiről

 

A Kossuth- és Bethlen Gábor-díjas néprajz- és folklórkutatóval, Dr. Lükő Gáborral 2000. február 3-a és június 19-e között kilenc forgatási napon mintegy 25 órát kitevő interjúfilm készült a Dunatáj Alapítvány megbízásából. Bár a filmekre beadott pályázatokon a Dunatáj Alapítvány elnökének, Dr. Buglya Sándornak mint producernek az aláírásán kívül Halmy György rendező neve is szerepelt, de Dr. Lükő Gábor nevezett rendezőt még az interjúfilm elkészítését megelőzően kitiltotta a lakásából a magyar kultúra egyes területeinek az idős tudós számára elfogadhatatlan értelmezése, nézeteivel összeegyeztethetetlen felfogása miatt.

A Dr. Lükő Gáborral folytatott beszélgetésekről a videofelvételek úgy készülhettek el – s ez a Dunatáj Alapítvány javaslatára, Buglya Sándor tudtával és beleegyezésével történt –, hogy Halmy György nem lehetett jelen a forgatások alatt. A Dr. Lükő Gáborral készített filmfelvételek tematikáját és forgatókönyvét én állítottam össze, a beszélgetőtársakat az egyes tematikai részekhez én kértem fel (Dr. Kríza Ildikó, Dr. Tánczos Vilmos, Dr. Olsvai Imre, Heilig Balázs, Komlósi Sándor), miután már egy évvel korábban is együtt dolgoztam velük a Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére c. kötet szerkesztésekor; a filmkazettákat, a kamerát és az operatőrt pedig a Dunatáj Alapítvány biztosította. Az egyes területek említett szakértőivel Halmy György csak ezt követően vette fel a kapcsolatot, s készített velük külön videointerjút a saját lakásán.

Tény, hogy Halmy György a Dr. Lükő Gáborral elkészített interjúfilm elkészítésében semmilyen, különösképpen alkotói tevékenységet nem végzett, így semmilyen tekintetben nem minősül az elkészült interjúfilm szerzőjének és szerzői jogosultjának sem.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 64. § (2) bekezdése szerint a filmalkotás szerzői a film céljára készült irodalmi és zeneművek szerzői, a film rendezője és mindazok, akik a film egészének kialakításához szintén alkotó módon járultak hozzá. Halmy György azonban semmilyen módon nem vett részt a Dr. Lükő Gáborral készült interjúfilm elkészítésében, forgatásában, mert a tudós folklór- és néprajzkutató néhány személyes találkozásuk után nem fogadta lakásában Halmy Györgyöt.

A Dr. Lükő Gáborral készült beszélgetések, filmalkotásnak minősülő filmfelvételek, vagyis a mintegy 25 órát kitevő interjúfilm rendezője, szerkesztője és forgatókönyvírója kizárólagosan én vagyok, az ezen az interjúfilmen fennálló szerzői vagyoni jogok rendezőként, szerkesztőként és forgatókönyvíróként kizárólag engem illetnek.

A fentiekből kifolyólag Halmy György az interjúfilmen semmilyen szerzői vagyoni vagy személyhez fűződő joggal nem rendelkezik, és így az interjúfilm bármilyen, a többi szerző, így az én írásbeli engedélyem nélkül történő felhasználására sem jogosult.

Tény, hogy sem én, sem a Lükő Gábor Örökösök nem kaptak előzetes tájékoztatást vagy értesítést Halmy Györgytől, illetve a Tarot Bt.-től arról, hogy filmet kíván készíteni Dr. Lükő Gáborról az általam készített interjúfilm felhasználásával; sem a Hír Televízióban, sem a Tabán Moziban az alábbi filmek tervezett vetítéseiről – ezekről véletlenszerűen, a nyomtatott és az elektronikus sajtó kommunikációja útján szerezhettünk csak tudomást.
 
Sorozatcím: Lükő Gábor élete és munkássága – A magyar lélek arcai

1. Az Úristen különös kegyelme magyarrá tett
2. Isten igazsága egy és azt világosan fel kell mutatni
3. Egy pillanat és minden más lesz

Az interjúfilm rendező-szerkesztő és forgatókönyvíró szerzői jogosultjaként soha nem adtam, és Halmy György soha nem kért a szerzői jogi törvény 16. §-ának és 45. §-ának megfelelő írásbeli engedélyt arra, hogy az interjúfilmet bármilyen módon felhasználja, abból filmet készítsen vagy azt átdolgozza, feldolgozza vagy bármely módon megváltoztassa. Így a Halmy György által az interjúfilm vagy annak bármely részének felhasználásával, illetve a Tarot Bt. által készített valamennyi film jogsértőnek minősül a szerzői jogi törvény 16. § (6) bekezdése alapján.
A peren kívüli megállapodás egyeztetései alatt Halmy György folytatta a fenti három film vetítését különböző fórumokon, amelyekről szintén csak véletlenszerűen szerezhettünk tudomást a Lükő Gábor Örökösökkel együtt. A Lükő Gábor Örökösökkel a peren kívüli egyeztetések során először volt módunk részletes betekintést nyerni Halmy György három, Dr. Lükő Gáborról készített filmjébe.

Tény, hogy mind én, mind a Lükő Gábor Örökösök törekedtünk a peren kívüli megállapodás létrehozására Halmy Györggyel a Sár és Társai Ügyvédi Iroda közreműködésével, mely végül hosszú hónapok többszöri egyeztetése után sikertelenül zárult. Halmy György a megállapodás szövegváltozatain mindig újabb változtatásokat eszközölt, amelynek egy részét mind én, mind a Lükő Gábor Örökösök elfogadtuk. A szeptember végén felkért Baldóciné Dr. Csorba Ibolya jogi képviselőnk Ügyvédi Irodájában megtartott szeptember 30-ai egyeztetésen, amelyet korábban a peren kívüli megállapodás utolsó napjaként jelöltünk meg, Halmy György a részemről és a Lükő Gábor Örökösök részéről véglegesnek tekintett hosszú megállapodás szövegébe újabb, számomra és a Lükő Gábor Örökösök számára elfogadhatatlan változtatásokat kívánt beiktatni. A szeptember 30-ai egyeztetés elején Baldóciné Dr. Csorba Ibolya útján mind a Lükő Gábor Örökösök, mind én jeleztük Halmy Györgynek, hogy a peren kívüli egyezség hosszú formátumú megállapodásának tervezetében több engedményt és változtatást már nem tudunk elfogadni.

Jelen nyilatkozatomban tehát visszavonom a peren kívüli egyezség hosszú formátumú megállapodástervezetének elválaszthatatlan részeként létrejött Összefoglalóban (2010. július 28.) aláírt nyilatkozatomat, miszerint a három fenti film alcímének megváltoztatása és néhány kisebb, kegyeletsértő és meghamisító beállítás filmekből való törlése után hozzájárulok Halmy György fent megnevezett filmjeinek adásba kerüléséhez.

Halmy György három filmjét újra megtekintve, a fentebb részletezett szerzői jogi indokaimat fenntartva, az alábbiakban mint a Lükő Gábor életműsorozat Dr. Lükő Gábor által megbízott szerkesztője, Dr. Lükő Gábor életművének szakmai gondozója is összefoglalom álláspontomat a filmekkel kapcsolatban:

1.    a Halmy György, illetve a Tarot Bt. által készített filmalkotásokban szereplő, Dr. Lükő Gábornak az interjúban megfogalmazott szóbeli megnyilvánulásait tévesen értelmező és esetenként azt meghamisító magyarázatok ellentétben állnak a könyv alakban megjelent Lükő Gábor életműsorozat tartalmával;
2.    a Halmy György, illetve a Tarot Bt. által készített filmalkotások súlyosan meghamisítják a Lükő Gáborról kialakult képet, és a Kossuth-díjas tudós Dr. Lükő Gábor szellemiségére és tudományos munkásságára, illetve annak mások által történő megítélésére káros hatást, illetve hátrányos befolyást gyakorolnak, illetve gyakorolhatnak;
3.    a Halmy György, illetve a Tarot Bt. által készített filmalkotások súlyosan sértik Lükő Gábor kegyeleti jogait, mert Dr. Lükő Gábor jó hírnevét sértik, Lükő Gáborról sértő, valótlan tényt állítanak; ezzel kapcsolatban Dr. Lükő Gábor gyermekei mint örökösök külön nyilatkozatot adtak ki Halmy György fenti filmjeivel kapcsolatban.

Az eddigiek alapján kijelentem, hogy nem járulok hozzá, hogy akár Halmy György, akár a Tarot Bt. a Dr. Lükő Gáborral készült interjúkat, beszélgetéseket tartalmazó interjúfilmet bármely módon felhasználja, azt egészében vagy részében bármely módon feldolgozza, megváltoztassa, illetve hogy az ily jogsértő módon létrejött további alkotásokat, filmeket nyilvánosan, mozivetítés keretében előadja, vagy azokat forgalmazza, többszörözze, terjessze, sugározza vagy nyilvánossághoz közvetítse, vagy bármilyen más módon felhasználja.


Budapest, 2010. október 5.
 
Dr. Pozsgai Péter

 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.