Évezredeink

Lükő Gábor

 

Évezredeink

(részlet)


Mert ezer esztendő előtted annyi
Mint a tegnapnak ő elmúlása
És egy éjnek rövid vigyázása
XC. zsoltár

Ezer esztendős a magyar állam. Igaz ugyan, hogy némi megszakításokkal. A Bach-korszak 18 év, József császár 10 év, és a többi… No, de telik az ezerből.  – Hol a német, hol a tatár, megint a német, s most meg a török hajtotta el lovunkat-ökrünket, családunkat-cselédünket, de volt királyunk, s ez tette rá az apostoli koronát. S az apostolok nem tiltakoztak! Voltunk persze mi is, néha, duhajok. És eltelt az ezer esztendő.
De csodák csodája: éppen akkor született meg az új, az európai, a keresztyén magyar kultúra, mikor háromfelé szakadt Magyarország. Akkor választott ki a mi Urunk néhány embert, aki megbánta bűneit, és magyar nyelvre fordíttatta a Bibliát. Aztán tanítókat küldött minden faluba, mint annak idején Jézus az apostolokat. Ők voltak a mi apostolaink, nem a királyok. Azoknak a zsoldosai raboltak és gyilkoltak, és a király parancsára megégették a Bibliát, ha kezükbe került. – A magyar állam halálából született meg a keresztyén magyar kultúra.
Kultúrája addig is volt népünknek, de az nem volt keresztyén. Még szent királyaink is csak fegyverrel térítgették népünket az igaz hitre, s elevenen temették el, ha nem akart megkeresztelkedni, mint a vendégjogon nálunk élő Tonuzobát. – A vendégjog régi, keleti, pogány kultúránknak volt szerves része, de magában még nem ellenkezett volna a kereszténységgel. Annál inkább a gyilkos hadjáratok és merényletek. Ezeket bizony nem a Szentlélek diktálta.
Kultúra nélkül nincsen nép, nincsen semmiféle emberi közösség, nincs egyetlen család sem. Hiszen beszélnek egymással a tagjai, sőt kedves, tréfás, jelképes szavakat is ejtenek közbe-közbe. És kérnek is egymástól teljes bizalommal, és meg is adják egymásnak mindazt, ami szükséges, ami jó. Ez a kultúra. Ez az alapja minden nagy kultúrának. Ha ez kicsúszik alóla, megürül. Üresen konganak a szavak és megkeseredik szánkban a kenyér. […]

Budapest, 2000.

 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.