Lükő Gábor élete - Oldal 6
Tartalomjegyzék
Lükő Gábor élete
Lükő Gábor (1909-2001)
Gyermekévei
Egyetemi évek és romániai tanulmányútja
A moldvai magyaroknál
Társaslélektan
A magyar lélek formái
Társaslélektani Intézet és a Magyar-Román Társaság
Múzeumról múzeumra
Minden oldal

Társaslélektan

Lükő Gábor 1936 decemberében tett doktori szigorlatot a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen (főtárgy: etnográfia, melléktárgyak: Kelet-Európa története és román nyelv). 1937-ben a Debreceni Egyetemen Karácsony Sándor előadásait hallgatta, aki akkoriban dolgozta ki A magyar nyelvtan társas-lélektani alapon (Exodus, Budapest, 1938) című művének módszertanát.
Több magyar társadalomtudósra, többek között Gombocz Zoltánra és Karácsony Sándorra is nagyon jelentős hatással volt Wilhelm Wundt néplélektani munkássága.[3] Nem egyszerű átvételről volt azonban szó, hanem kritikai recepcióról és az elmélet alkotó módon történő felhasználásáról. „A néplélektan – amely magyarul társaslélektan néven honosodott meg Gombocz Zoltán nyomán – föladata közelebbről, szemben az egyéni lélektannal, azoknak a lelki folyamatoknak vizsgálata, amelyek az ember társas élet fejlődésének és általános értékű közös szellemi termékek keletkezésének alapjául szolgálnak.”[4]

--------------------------------------------------------------------------------

[3] Wilhelm Wundt Elemente der Völkerpsychologie. Grundlinien einer psychologischen Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Alfred Kröner Verlag. Lipcse, 1912.
[4] Gombocz Zoltán Nyelvtörténet és lélektan. Wundt néplélektanának ismertetése. (Nyelvészeti füzetek 7.) Budapest. 1903. 4. 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.