Lükő Gábor élete - Oldal 5
Tartalomjegyzék
Lükő Gábor élete
Lükő Gábor (1909-2001)
Gyermekévei
Egyetemi évek és romániai tanulmányútja
A moldvai magyaroknál
Társaslélektan
A magyar lélek formái
Társaslélektani Intézet és a Magyar-Román Társaság
Múzeumról múzeumra
Minden oldal

A moldvai magyaroknál

Kezdetben Gusti szeminaristáival közösen havasalföldi falvakat tanulmányoztak, majd Lükő önállósította magát, s Brăiloiu és Gusti javaslatára, Györffy és Kodály támogatásával a moldvai magyarok közé indult, akik között hét hónapot töltött különböző moldvai településeken (1932–33).
A moldvai magyarokról szóló munkájában már megjelent a szintézisre törekvés igénye és több tudományág kutatásmódszertanának együttes használata (nyelvészet, történettudomány, zenetudomány, néprajz). Moldvai tanulmányútjának eredményeként született több tanulmánya és A moldvai csángók I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal (Budapest, 1936.) című kötete is. Lükő kutatásairól a történész Mikecs László így vallott 1941-ben befejezett Csángók című kötetében: ”L[ükő] munkái a legnagyobb jelentőségűek a Kárpátokon kívüli magyarok kérdésében. Kutatásai, megállapításai helyesek, senki nem szólt ellenük.”[2] Monográfiája, amelyben a fogalmi tisztázás és a moldvai falvak településtörténete mellett a Szamos-völgyi magyarság kulturális hatását is sikerült kimutatnia, máig a Moldva-kutatás alapműve maradt.

--------------------------------------------------------------------------------

[2] Mikecs László: Csángók. Budapest, 1989.2 395. (1. kiad.: é.n. [1941]) 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.