Lükő Gábor élete - Oldal 4
Tartalomjegyzék
Lükő Gábor élete
Lükő Gábor (1909-2001)
Gyermekévei
Egyetemi évek és romániai tanulmányútja
A moldvai magyaroknál
Társaslélektan
A magyar lélek formái
Társaslélektani Intézet és a Magyar-Román Társaság
Múzeumról múzeumra
Minden oldal

Egyetemi évek és romániai tanulmányútja

Gimnáziumi évei után, 1928-tól a budapesti bölcsészkaron folytatta tanulmányait. Legjelentősebb mesterei közé tartozott Fettich Nándor régész, Gombocz Zoltán nyelvész, Györffy István néprajzkutató, Horváth János irodalomtörténész, Kodály Zoltán zeneszerző és népzenekutató, Melich János nyelvész, Domanovszky Sándor történész, hogy csak néhányat említsünk a még hosszú névsorból. A korszak legkitűnőbb kutatóitól és tanáregyéniségeitől rendkívül sokoldalú képzést kapott.
Még egyetemista volt, amikor 1931-ben Romániába utazott és a Bukaresti Egyetemen folytatott tanulmányokat. Indíttatásáról így emlékezett meg: „Azon nem gondolkoztam egy percig sem, hová menjek. Ady és Bartók hatására már Erdély és a román nép felé fordult az érdeklődésem. Annál is inkább, mert az iskola és a közfelfogás azt hirdette akkoriban, hogy tőlünk keletre már nincs semmi nevezetes, majdhogynem itt a világ vége. Ady mondta ki először, hogy magunkban félemberek, félnemzet vagyunk; hogy örömünk és bánatunk közös a szomszédainkkal.”[1] Constantin Brăiloiu népzenekutató, a Román Zeneszerzők Társaságának elnöke támogatta a fiatal magyar ösztöndíjast, aki rendszeresen látogatta a társaság előadásait. Lükő Gábor bekapcsolódott Dimitrie Gusti szociológus falukutató szemináriumának munkájába is. Itt ismerkedett meg és kötött barátságot többek között Henri H. Stahllal és Harry Braunerrel is.
Romániai gyűjtőúton (Drăgus, 1932. május 9.)

Balról: Constantin Brăiloiu, Henry H. Stahl, Harry Brauner és Lükő Gábor. (Fotó: Henry H. Stahl.)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] „Egy másik Magyarország nevében”. Lükő Gábor válaszol Sümegi György kérdéseire. Forrás (Kecskemét) XX (1988). 1. 15. 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.