Lükő Gábor élete - Oldal 3
Tartalomjegyzék
Lükő Gábor élete
Lükő Gábor (1909-2001)
Gyermekévei
Egyetemi évek és romániai tanulmányútja
A moldvai magyaroknál
Társaslélektan
A magyar lélek formái
Társaslélektani Intézet és a Magyar-Román Társaság
Múzeumról múzeumra
Minden oldal

Gyermekévei

Komáromban született 1909-ben, ahonnan rövidesen Trencsénbe vezetett a család útja, apját ugyanis, aki vízmérnök volt, kinevezték a Komáromi Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hivatal Vágszabályozási Kirendeltsége főmérnökévé. Elemi iskoláit is ott végezte, de az első világháború után apját kiutasították Csehszlovákiából, így családja előbb Gyulára, majd 1925-ben Budapestre költözött. Tanulmányait a Tavaszmező utcai Zrínyi Miklós Gimnáziumban folytatta, ahol Karácsony Sándor osztályába került, s itt lett Bóka László padtársa. Életre szóló meghatározó élménye volt megismerkedése Karácsony Sándorral, kedves Sándor bátyjával, a kiemelkedő magyar pedagógussal és filozófussal, aki középiskoláitól kezdve a legnagyobb hatással volt rá. Személyes kapcsolatuk Karácsony haláláig (1952) nagyon szoros maradt, Lükő Gábor minden körülmények között hű maradt mesteréhez. 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.